Cəlilabad rayon Mərkəzi kitabxanası

Cəlilabad rayon MKS

"Məstan Günər"

Dövlət mükafatı laaureatı Məstan Günərin "Seçılmış əsərləri"nin ikinci cilidində məhəbbət lirikası mühüm yer tutur.Kitab bütövlikdə qoşmalardan ibarətdir.

İbrahim Sel

Türk tarixi(Tarixi mənbələrin əsasında) Türk tarixi kökləri təqribən 5000 il əvvələ Orta Asiya cöğrafiyasına dayanır.Bu günə qədər çox fərqli coğrafiyalarda yaşayan və bir çox dövlət quran Türklərin dünya  tarixində

Lev Tolstoy

.Lev Tolstoy. Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə, I cild Bakı: "Şərq-Qərb",2009,648 səh. Dünya ədəbiyyatı tarixində bir çox mütəfəkkir sənətkar məlumdur. Varlığın fəlsəfəsi üzərində dərin əzabla düşünən belə mütə

Qisas gecesi

Elxan ElatlıQisas gecesi .Bakı ."Elgün ".176 səh Əsasən detektiv əsərlərin müəllifi kimi tanınıb sevilən Elxan Elatlının  "Qisas gecesi" romanı Azərbaycan Milli Qəhramanı Mübariz İbrahimovun qısa həyatınd

İlyas Əfəndiyev. Geriyə Bxmağa dəyər.

    İlyas Əfəndiyev: Geriyə baxmağa dəyər. : İlyas Əfəndiyev haqqında məqalələr, esselər, xatirələr / C. Xəndan [et al.] ; tərt.-red., ön sözün müəl. Elçin ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Tur