Cəlilabad rayon Mərkəzi kitabxanası

Cəlilabad rayon MKS

Yeni kitablar
Lev Tolstoy
3 Oktyabr , 2016
.

Lev Tolstoy. Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə, I cild

 Bakı: "Şərq-Qərb",2009,648 səh.


Dünya ədəbiyyatı tarixində bir çox mütəfəkkir sənətkar məlumdur. Varlığın fəlsəfəsi üzərində dərin əzabla düşünən belə mütəfəkkir yazıçılar sırasında demokratik rus mədəniyyətinin nəhəng nümayəndəsi, böyük yazıçı Lev Tolstoy ən fəxri yerlərdən birini tutur. Həmişə həqiqətə çağıran yazıçının bütün qəhrəmanları insan həyatının mənası barədə düşünürlər.
Tolstoy həyata ehtiraslı məhəbbətlə, şərə və ədalətsizliyi qarşı dərin nifrətlə aşılanmış əsərlərində ümumbəşəri məsələlər qoyduğuna görə Asiya, Avropa, Amerika xalqlarının mənəvi-bədii mədəniyyətlərinə ciddi təsir göstərmişdir.
Bu kitabda dahi rus ədibinin avtobioqrafik səciyyəli trilogiyası – “Uşaqlıq”, “İlk gənclik”, “Gənclik”, ilə yanaşı, “Kazaklar” və “Hacı Murad” povestləri də daxil edilmişdir.